FB

AKCIE

SPRACOVANIE PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

Spracovanie projektu rodinného domu pre stavebné povolenie do 140m2 zastavanej plochy vrátene architektonickej štúdie za cenu 1.800 Eur

Obsah architektonickej štúdie:

 • Osadenie objektu na pozemku
 • Dispozícia vnútorného priestoru
 • Schématický zvislý rez
 • Schématické pohľady
 • 3D vizualizácie (4. Pohľady)

Obsah projektu stavby pre stavebné povolenie:

 • Sprievodná správa
 • Technická správa
 • Koordinačná situácia vrátane prípojenia na inžinierske siete
 • Stavebná časť (pôdorysy všetkých podlaží, pôdorys základov a krovu, pôdorys strechy, pohľady, uličný pohľad)
 • Projekt statiky
 • Projekt elektroinštalácie
 • Projekt zdravotechniky
 • Projekt ústredného kúrenia vrátane EHB
 • Projekt požiarnej ochrany
 • Výpis stolárskych a klampiarskych prvkovKontaktujte nás

H&H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9, 917 01 Trnava

 

Ing. arch. Juraj Harajčík

Mobil: 0908 / 071 100
Telefón: 033 / 5512200
Email: jurajharajcik@gmail.com

 

Ing. Jozef Harajčík

Mobil: 0908 / 155 554
Telefón: 033 / 5512200
Email: jojo@hhunikov.sk